กิจกรรม

โยคะฝึกจิตและสมาธิ

ร่วมกันเล่นเกมส์

การละลายพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการคิด เพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรเดิม

วาดภาพร่วมกัน

สระว่ายน้ำ

ฟิตเนส อบซาวน่า อบเกลือ ออนเซ็น (น้ำร้อน น้ำเย็น)

รับประทานอาหาร และดูทีวีร่วมกัน