ยาเบนโซไดอะซีปีน

     ยาเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) เป็นกลุ่มยาระงับประสาท โดยแพทย์จะสั่งยาให้ผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวล นอนไม่หลับ ถอนพิษสุรา คลายกล้ามเนื้อ และใช้ก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก เช่น ก่อนการผ่าตัด และเนื่องจากเป็นยาที่ให้ผลดีในการรักษาอาการผู้ป่วยหลายด้านจึงเป็นยาที่แพทย์นิยมสั่งใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก

     ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนจะมีหลายชนิด แตกต่างกันไปตามศักยภาพ ,ความเร็วในการออกฤทธิ์ และการใช้รักษา โดยปกติยาเบนโซไดอะซีปีน จะช่วยลดอาการวิตกกังวลและบรรเทาอาการของโรคนอนไม่หลับ แต่เนื่องจากยาเบนโซไดอะซีปีน ออกฤทธิ์ทำให้มึนเมา ช่วยคลายเครียดและหาซื้อได้ค่อนข้างง่าย จึงทำให้บางครั้งมีผู้นำมาใช้ในทางที่ผิด  และหากได้รับในปริมาณที่มาก หรือใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีอาการตาพร่ามัว พูดไม่ชัด และหายใจลำบาก จนบางครั้งมีอาการโคม่าและเสียชีวิตจากการหยุดหายใจได้

     ในปัจจุบันมีการหันมาใช้ยานอนหลับเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ง่ายมากขึ้น แต่ยานอนหลับชนิดเบนโซไดอะซีปีน เป็นยานอนหลับที่ค่อนข้างแรง หากมีการใช้อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลทำให้ผู้ใช้เกิดอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรง มีอาการกระวนกระวาย รวมไปถึงอาการโรคจิตที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังได้ จึงขอแนะนำว่า หากท่านต้องการที่จะใช้ยาไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ควรมีการปรึกษาแพทย์เสียก่อน เพื่อให้ได้รับยาอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมกับอาการ และเพื่อทราบวิธีการหยุดฤทธิ์ยาหากเกิดผลกระทบในภายหลังร่วมด้วย