เปรียบเทียบกับที่อื่น

IRC-gallery-6

เหตุผลที่คุณจำเป็นต้องเลือกเรา

วิธีการเลือกสถานบำบัดฟื้นฟูที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เนื่องจากในปัจจุบันมีสถานฟื้นฟูอยู่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งวิธีการรักษาและราคาแต่เพราะด้วยคุณภาพของระยะเวลาของประสพการณ์ที่มีมากกว่า 30ปีขึ้นไปของศูนย์บำบัดไลท์เฮาส์ที่มีทั้งแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยมทั้งหมดได้เล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบและสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าของผู้ที่จะมาใช้บริการดังต่อไปนี้
  1. ทีมแพทย์บุคลากรผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำพักอาศัยที่ศูนย์คอยแก้ไขปัญหา ปรึกษาพูดคุยให้ตลอดเวลา
  2. วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ(มาตรฐานสากล)ที่สามารถรับรองผลได้ 100% ไม่กลับไปสู่วงจรเดิม
  3. คุณภาพของยาเป็นที่ยอมรับใช้ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศทั่วโลกตลอดระยะเวลา 30ปี ที่ผ่านมา
  4. เป็นสถานที่ส่วนบุคคล (safe house) ปลอดภัย เป็นความลับ ไม่ติดประวัติ
  5. อยู่บนมาตรฐานของความเป็นจริงด้ายคุณภาพและราคาเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก
  6. ราคาไม่สูงเหมาะสมกว่าทุกๆแห่งถ้าเปรียบเทียบ
  7. คุณไม่ได้ตัดสินใจผิดในการเลือกศูนย์ไลท์เฮ้าส์